Правила форумаДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ - ПРОДАЖА ЩЕНКОВ РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМЕПомощь в размещении фотографийАвторСообщение
администратор
Сообщение: 8044
Зарегистрирован: 16.04.07
Откуда: Украина, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.08.09 15:52. Заголовок: Президиум от 12.08.09


Обсуждение решений президиума от 12.08.09.

Скрытый текст


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 150 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]


администратор
Сообщение: 8110
Зарегистрирован: 16.04.07
Откуда: Украина, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.09 11:41. Заголовок: Дорогие коллеги! В с.. цитата:
Меня попросили уведомить вас, что сегодня вечером будет вывешена выписка из протокола президиума от 12.08.09, а в понедельник, после выхода секретаря с больничного, будет вывешен протокол полностью.Lex@ пишет:

 цитата:
to administrator: коль уж открыли тему, не могли бы уточнить, какой именно имелся в виду понедельник в сообщении, которое просили Вас разместить:
 цитата:
Дорогие коллеги!
В связи с болезнью секретаря президиума Олейниковой З.В. мы задерживаем публикацию полного протокола президиума от 12.08.09. Приносим свои извинения и уверяем вас, что после выхода секретаря на рабочее место и полной обработки протокола, он будет обнародован.
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 326
Порода: колли д/ш
Зарегистрирован: 29.05.09
Откуда: Украина, Киев
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.09 14:05. Заголовок: Звонила сегодня в КС..


Звонила сегодня в КСУ Зое Владимировне ( по своим вопросам), сказали, что она будет на работе во вторник.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор
Сообщение: 8117
Зарегистрирован: 16.04.07
Откуда: Украина, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.08.09 19:28. Заголовок: MARGO пишет: Звонил..


MARGO пишет:

 цитата:
Звонила сегодня в КСУ Зое Владимировне ( по своим вопросам), сказали, что она будет на работе во вторник.


Это предположительно.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 392
Зарегистрирован: 26.10.07
Откуда: Украина, пгт.Ворзель,Киевская обл.
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.09 16:03. Заголовок: http://i015.radikal...


Приказ Онищенко Г.Г. о разрыве отношений с "Чемпион".Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев!
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 393
Зарегистрирован: 26.10.07
Откуда: Украина, пгт.Ворзель,Киевская обл.
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.09 16:14. Заголовок: РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПО..


РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. «Відділення «Чемпіон» всеукраїнської громадської організації Кінологічна Спілка України» (надалі Відділення) є неприбутковою громадською організацією громадян України, об'єднаних піклуванням про збереження та поповнення генофонду породних собак , спільними інтересами в досягненні цілей, викладених в його Статуті.
1.2. Офіційною назвою Відділення є:
- громадська організація «Відділення «Чемпіон» всеукраїнської громадської організації Кінологічна Спілка України».
1.3. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про об’єднання громадян" , чинним законодавством України, Статутом Міжнародної Кінологічної Федерації (МКФ), Статутом Кінологічної Спілки України (КСУ), а також цим Статутом. Відділення у кінологічній діяльності підпорядковується керівним органам Кінологічної Спілки України.
1.4. Діяльність Відділення поширюється на територію Шевченківського району м.Києва.
1.5. Відділення набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», має круглу печатку, штампи, бланки зі своїми найменуванням і символікою, емблему, прапор, зразки яких затверджуються Загальними Зборами Відділення, символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку. Відділення має ексклюзивне право розпоряджуватися своєю символікою.
Відділення використовує малу символіку Кінологічної Спілки України та Міжнародної Кінологічної Федерації.
1.6. Відділення має свої банківські рахунки, у тому числі валютні.
1.7.Відділення для виконання своїх статутних завдань може укладати угоди, взаємодіяти з державними установами, підприємствами та організаціями будь-якої форми власності, встановлювати і розвивати ділові контакти із кінологічними асоціаціями, федераціями, спілками, об’єднаннями тощо, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.
Відділення, через Кінологічну Спілку України, співпрацює з Міжнародною Кінологічною Федерацією.
Відділення створюється на добровільних засадах та не переслідує комерційні цілі.
1.7. Місцезнаходження Відділення: 04111, Україна, м. Київ, вул. Черняховського, 29.


РОЗДІЛ 2
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

2.1 Метою діяльності Відділення є задоволення та захист законних , соціальних, економічних, творчих, культурних, кінологічних , спортивних та інших спільних інтересів членів Відділення;


2.2.Основними завданнями Відділення є:
- збереження та покращення генофонду чистопородних собак, особливо вітчизняних, як національного здобутку, що має наукову та народногосподарчу цінність, шляхом їх розведення та використання;
- здійснення права на території своєї діяльності по підготовці документів в єдину племінну книгу собак України КСУ, видачі племінних родоводів та інших племінних документів, затверджених КСУ зразка;
- сприяє організації виготовлення офіційної, пам’ятної, сувенірної, призової атрибутики Відділення;
- може створювати робочі органи – комітети, комісії тощо;
- може створювати підприємства, установи та організації, із статусом юридичної особи;
- організація навчання працівників рингів, інструкторів та дресирувальників, а також заводчиків та працівників розплідників та видача відповідних посвідчень, затверджених КСУ зразка;
- слідкування за дотриманням кінологічної етики;
- організує та проводить виставки собак, чемпіонати порід, племінні огляди та випробування службових та мисливських собак, як необхідні племінні заходи, з метою з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх Міжнародним стандартам згідно вимог Міжнародної Кінологічної Федерації та проводить спортивні та культурні заходи з собаками за національними та міжнародними правилами;
- збирає інформацію про стан кінології та доводить її до відома громадськості шляхом публікацій у своїх виданнях, а також через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;
- організує тематичні збори, конференції, симпозіуми, проводить лекції та семінари;
- здійснює господарську діяльність, у т.ч. шляхом створення на підставі рішення Загальних Зборів госпрозрахункових установ, організацій і підприємств в порядку, встановленому законодавством;
- здійснює благодійну діяльність;
- може засновувати засоби масової інформації;
- розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
-стимулювання вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами Міжнародної Кінологічної Федерації як в Україні, так і за її межами;
- задоволення та всебічний захист інтересів членів Відділення;
- виконання програм і планів підготовки до виступу членів Відділення у виставках та змаганнях собак, як в Україні так і в інших країнах;
- проведення змагань та іспитів з службового, декоративного та мисливського собаківництва з метою з’ясування характерних особливостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів’я собак за поведінкою згідно;
- проводить інші заходи, які сприяють досягненню цілей та завдань Відділення, не суперечать чинному законодавству і не передбачають одержання прибутку.
2.3. Діяльність Відділення будується на принципах самоврядування, законності, гласності, повної господарської та фінансової самостійності, колегіальності та персональної відповідальності.

РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА ВІДДІЛЕННЯ

3.1. Організаційна діяльність Відділення будується за територіальною ознакою.
3.2. Відділення створюється на підставі рішення зборів власників породних собак, є юридичною особою, реєструється у встановленому порядку та діє на підставі Статуту.
3.3. Вищим керівним органом Відділення є Загальні Збори, які скликаються один раз на 5 років перед обласною Конференцією. Порядок, місце та норми представництва делегатів та офіційний спостерігач визначається Обласним центром собаківництва Кінологічної Спілки України.
При необхідності, за вимогою Голови Правління Відділення, Правління Відділення, Обласного центру КСУ, Президії КСУ та Президента КСУ можуть бути скликані позачергові Загальні Збори, узгоджені з КСУ за присутності офіційного спостерігача.
3.4. До компетенції Загальних Зборів Відділення відносяться:
- затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;
- прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Відділення за присутності спостерігача КСУ;
- обрання Голови Правління Відділення та Секретаря Відділення ;
- обрання ревізійної комісії, та інших робочих комісій ;
- затвердження складу Правління Відділення, за поданням Голови Правління Відділення ;
- заслуховування та затвердження звітів Голови Правління Відділення, Правління Відділення, ревізійної комісії, та робочих комісій.
Збори можуть розглядати інші будь які питання, що стосуються діяльності Відділення.
Кожний член Відділення має один голос на Загальних Зборах.
3.5. Виконавчим органом Відділення є Правління, що збирається не менш ніж два рази на рік, або в разі виникнення потреби для розгляду питань, що потребують колегіального обговорювання. Правління очолює Голова Правління Відділення.
3.6. Правління Відділення :
- забезпечує виконання статутних завдань, рішень органів Відділення та власних рішень;
- організовує та проводить заходи згідно з загальним планом Кінологічної Спілки України;
- приймає рішення про перебування в членах КСУ;
- представляє Обласному центру собаківництва Кінологічної Спілки України, кандидатури на обрання їх Почесними членами КСУ.
3.7. Голова Правління Відділення обирається загальними зборами на 5 років, з числа членів Кінологічної Спілки України, що входять до Відділення.
Голова Правління вважається обраним, коли за нього проголосували більше половини членів, які присутні на зборах.
3.8. Голова Правління Відділення:
- очолює Відділення та представляє його інтереси ;
- розпоряджується майном та коштами в межах, необхідних для реалізації статутних цілей та завдань ;
- здійснює керівництво Відділенням та Правлінням, визначає напрямки його діяльності, затверджує його організаційну структуру, визначає чисельність та оплату праці працівників Відділення;
- приймає на роботу та звільняє штатних працівників;
- підписує фінансові документи та інші документи, необхідні для діяльності в межах статутних цілей та завдань;
- звітує перед Обласним центром собаківництва Кінологічної Спілки України та зборами за проведену роботу;
- здійснює інші функції, необхідні для досягнення мети та завдань Відділення;
В разі остаточної неможливості виконання Голови Правління його повноважень, Правління Відділення приймає рішення про проведення позачергових зборів по виборах Голови Правління Відділення в 30-ти денний термін, з моменту прийняття рішення. На цей час повноваження Голови Правління переходять до заступника Голови Правління.
3.9. Ревізійна комісія обирається загальними зборами відділення строком на 5 років з числа членів Кінологічної Спілки України, що входять до Відділення.
Членом Ревізійної комісії не може бути штатний робітник Відділення.
3.10. Ревізійна комісія:
- здійснює контроль за діяльністю Відділення;
- подає пропозиції по усуненню порушень за результатами перевірок;
- звітує перед Правлінням по результатах фінансово-господарської діяльності Відділення;
- вимагає позачергового скликання Правління у випадку істотних порушень, які є загрозою для припинення діяльності Відділення.

РОЗДІЛ 4
ЧЛЕНИ ВІДДІЛЕННЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Членство у Відділенні є добровільним. Членом Відділення може бути особа, яка висловила бажання бути членом Відділення та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Відділення.
4.2. Індивідуальними членами Відділення можуть бути будь-які дієздатні особи, які досягли 18 років. Члени Відділення мають визнавати та дотримуватися Статуту Відділення та Статуту КСУ.
4.3. Прийом нових членів здійснюється за умови дотримання ними вимог Статуту Відділення та Статуту КСУ. Член Відділення може в будь-який час вийти з нього за власним бажанням. Питання щодо прийняття та вибуття членів Відділення вирішує Правління Відділення. Правління Відділення може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Відділення.
4.4. У Відділенні також встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Відділення можуть бути особи, які зробили особливий внесок у розвиток та діяльність Відділення. Порядок набуття та позбавлення звання почесного члена Відділення, а також його статус визначається відповідним положенням, що затверджується Загальними Зборами.
4.5. Для набуття індивідуального членства у Відділенні, особи, визначені у пункті 3.2. цього Статуту, подають до Правління Відділення письмові заяви відповідного змісту.
4.6. Правління Відділення припиняє повноваження індивідуального члена Відділення у разі:
- подання індивідуальним членом Відділення письмової заяви про добровільний вихід із членів Відділення;
- невиконання або порушення статутних або регламентних вимог Відділення;
- у разі несплати членських внесків протягом року;
- за рішенням Президії КСУ;
- вчинення ним дій, що дискредитують Відділення.
4.7. Члени Відділення мають право:
- брати участь в усіх заходах Відділення;
- брати участь у роботі органів Відділення в порядку, визначеному цим Статутом;
- делегувати Відділенню свої права;
- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності Відділення;
- отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності Відділення;
- обирати та бути обраними до статутних органів Відділення;
- виносити на розгляд Загальних Зборів Відділення та інших статутних органів Відділення пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з діяльністю Відділення;
- використовувати символіку Відділення відповідно до письмової згоди Відділення;
- припиняти членство у Відділенні.
4.8. Члени Відділення зобов’язані:
- сприяти досягненню мети та завдань Відділення;
- виконувати вимоги Статуту Відділення та Статуту КСУ;
- виконувати рішення Загальних Зборів Відділення , інших статутних органів Відділення та рішення керівних органів КСУ;
- надавати реально можливу допомогу Відділенню в його діяльності;
- матеріально підтримувати діяльність Відділення шляхом своєчасної сплати членських внесків;
4.9. У разі порушення членами Відділення цього Статуту, завдання майнових або немайнових збитків Відділення, до них можуть бути застосовані такі дисциплінарні заходи:
- зауваження;
- попередження;
- тимчасове відсторонення;
- припинення членства у Відділенні.

РОЗДІЛ 5
КОШТИ ТА МАЙНО ВІДДІЛЕННЯ

5.1. Кошти Відділення формуються за рахунок вступних, членських, цільових, дольових та благодійних внесків членів Відділення, громадян України та іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню, надходжень від виробничо-господарської діяльності, створених Відділенням госпрозрахункових підприємств та організацій.
5.2. Відділення може мати у власності споруди, будови, житловий фонд, обладнання, інвентар, майно просвітницького та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції, інші цінні папери та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Відділення. У власності Відділення можуть знаходитись також видавництва, інші підприємства, які створюються за рахунок коштів Відділення, у відповідності з завданнями, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством.
Відділення має право на створення у встановленому порядку підприємств, установ і організації з правами юридичної особи для забезпечення виконання статутних завдань Відділення.
5.3. Кошти Відділення витрачаються згідно з кошторисами на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання штатних працівників та іншу діяльність, що відповідає Статуту і не суперечить чинному законодавству.
5.4. Утримувачами коштів та майна Відділення є Правління Відділення.
5.5. Відділення має рахунки, в т.ч. валютні, у відповідних установах банку.
5.6. З коштів, що залишаються після розрахунків з державним бюджетом, Відділення створює фонди згідно напрямків діяльності.
5.7. Відділення та створені ним установи та організації у встановленому порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Відділення у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

РОЗДІЛ 6
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділення може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
6.2. Діяльність Відділення припиняється за рішенням зборів, на яких обов'язкова присутність офіційного спостерігача КСУ, більшістю 3/4 голосів присутніх делегатів, після затвердження цього рішення Президією КСУ у порядку, передбаченому чинним законодавством.
6.3. Кошти та інше майно Відділення, в тому числі в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації аналогічного напрямку діяльності, або, у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду зараховуються до доходу бюджету.

РОЗДІЛ 7
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ВІДДІЛЕННЯ

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Відділення приймаються на загальних зборах Відділення.
7.2. Про зміни, що сталися в статутних документах Відділення повідомляється легалізуючий орган протягом 5 днів.


Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев!
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 394
Зарегистрирован: 26.10.07
Откуда: Украина, пгт.Ворзель,Киевская обл.
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.09 16:23. Заголовок: Из Устава КСУ 4.8. ..


Из Устава КСУ

4.8. Президент Спілки обирається з'їздом Спілки на 5 років та підзвітний йому. Президент є законним представником Спілки в усіх інстанціях як в Україні, так і за кордоном. Він забезпечує та контролює виконання рішень з'їзду та Президії, очолює засідання Президії, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Головного Управління Спілки, має право підпису фінансових та інших документів Спілки. Форма голосування (відкрите або таємне) визначається з'їздом Спілки.

4.11. Президія Спілки збирається не менш ніж два рази на рік за ініциативою Президента, Віце-президента, Голів постійних комісій, більшості членів Президії.
Засідання Президії правомочні при присутності простої більшості її членів. Рішення Президії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш 2/3 присутніх.
До компетенції Президії Спілки відносяться:
- досягнення цілей, викладених у цьому Статуті;
- затвердження місця та строків проведення, норм представництва та порядку обрання делегатів на з'їзди Спілки;
- затвердження річних планів роботи комісій;
- затвердження усіх спеціальних нормативних документів, представлених постійними комісіями;
- затвердження планів заходів Спілки;
- затвердження розміру та порядку сплати членських, дольових, цільових внесків та вирішення інших загальних фінансових питань Спілки;
- затвердження списків міжнародних суддів за поданням кваліфікаційних комісій (з екстер'єру та з робочих якостей);
- затвердження обраних керівників обласних центрів Спілки;
- розгляд та вирішення питань про відкриття осередків;
-прийняття та виключення колективних членів Спілки між її з'їздами;
-затвердження річних фінансових звітів Спілки;
- розгляд та вирішення питань про створення тимчасових комісій Спілки;
- вирішення всіх поточних питань , що потребують колегіального обговорення.
Президія має право представляти будь-які пропозиції та запити на розгляд з'їзду.

Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев!
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 395
Зарегистрирован: 26.10.07
Откуда: Украина, пгт.Ворзель,Киевская обл.
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.09 19:35. Заголовок: Вниманию членов През..


Вниманию членов Президиума КСУ, руководителям отделений КСУ, членов КСУ!
Довожу до Вашего сведения,что выполняя решение Президиума КСУ от 12.08.2009 г. о внесении изменений и дополнений в устав "Отделения"Чемпион" ВГО КСУ" ,мною, председателем правления "Отделения"Чемпион" ВГО КСУ",Долговиным А.С., была подана служебная записка с обращением к Президенту и Президиуму КСУ, для рассмотрения и согласования устава "Отделения"Чемпион" ВГО КСУ" в новой редакции,входящий №258 отд. от 11.09.2009г.
Были приложены следующие документы:
1.Новая редакция Устава "Відділення "Чемпіон" ВГО КСУ".
2.Письмо Шевченковского районного управления юстиции в г.Киеве №262/04-14 от 01.09.2009г.(копия)
3.Правовое заключение адвокатского объединения "Шевченківська колегія адвокатів м.Києва" №205 от 07.09.2009г.(копия).
Злоупотребляя служебным положением, не уведомив членов Президиума КСУ о поступивших на рассмотрение документов от отделения "Чемпион", не предоставив сданные документы юридической службе КСУ и правовой комиссии КСУ,не рассматривая внесенные изменения в Устав "Відділення "Чемпіон" ВГО КСУ" в нарушение пункта 4.8. Устава КСУ,в котором говорится ,что Президент КСУ "забезпечує та контролює виконання рішень з'їзду та Президії" издал приказ №38 о разрыве отношений с "Відділення "Чемпіон" ВГО КСУ".
Прошу рассмотреть на ближайшем заседании Президиума КСУ действия члена КСУ Онищенко Г.Г. нарушившего пункт 4.8. Устава КСУ и пункт 5.8(ч.2 и ч.3) Устава КСУ.

Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев!
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 959
Порода: мопс, американская акита, померанский шпиц, русский той д/ш
Зарегистрирован: 17.02.08
Откуда: Украина, Запорожье
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.09 21:54. Заголовок: То ли еще будет... h..


То ли еще будет...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 32
Зарегистрирован: 06.08.09
Откуда: Украина, Симферополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.09 22:18. Заголовок: а где бещаный подроб..


а где бещаный подробный протокол президии?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 802
Порода: папильон, нем.карликовый шпиц
Зарегистрирован: 12.05.08
Откуда: Украина, Амвросиевка
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.09 06:13. Заголовок: alka-trast пишет: Б..


alka-trast пишет:

 цитата:
Были приложены следующие документы:
1.Новая редакция Устава "Відділення "Чемпіон" ВГО КСУ".


Можно вопрос?
А кто принимал эту новую редакцию?Вы проводили общее собрание Вашего клуба?Или Вы единолично создали эту новую редакцию?

Надо просто любить...
http://www.olgis.org.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 4093
Порода: мопс
Зарегистрирован: 18.12.07
Откуда: Украина, Запорожье

Награды: За тему о ветеранах. Спасибо. 7, 04.09 Дельчар
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.09 07:31. Заголовок: alka-trast пишет: и..


alka-trast пишет:

 цитата:
издал приказ №38 о разрыве отношений с "Відділення "Чемпіон" ВГО КСУ".Просто какой-то рог изобилия на подобные приказы. Не пора ли окончательно решить вопрос с самодержавием в КСУ?
Обращаюсь к Президиуму.

Мопс это не собака, это заколдованный ребенок. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 960
Порода: мопс, американская акита, померанский шпиц, русский той д/ш
Зарегистрирован: 17.02.08
Откуда: Украина, Запорожье
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.09 08:53. Заголовок: Tiger пишет: Просто..


Tiger пишет:

 цитата:
Просто какой-то рог изобилия на подобные приказы. Не пора ли окончательно решить вопрос с самодержавием в КСУ?
Обращаюсь к Президиуму.


Тань, я сомневаюсь, что тебе кто то ответит. Грустно мне... КТО СЛЕДУЮЩИЙ????? Огласите списки, господин президент!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 853
Порода: шнауцеры...
Зарегистрирован: 12.08.08
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.09 10:20. Заголовок: Вообще, это очень не..


Вообще, это очень не здоровая традиция складывается - что за полномочия прерывать отношения с отделением, если тебя не устраивает глава отделения????? Что, людей в КСУ стало так много, что ними разбрасываться можно???? А если отделениям ОГГ перестанет нравится, не вернется ли ситуация на два года назад? Там было самоуправство, а здесь уже тиранией попахивает....

- Вы же говорили, что все лгут!
- Ну да! Я соврал!
House, MD
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 447
Зарегистрирован: 23.01.08
Откуда: Украина, Киев
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.09 10:40. Заголовок: Я так понимаю если н..


Я так понимаю если не вмешается Призидиум, то здесь попахивает очередным судебным разбирательством!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 961
Порода: мопс, американская акита, померанский шпиц, русский той д/ш
Зарегистрирован: 17.02.08
Откуда: Украина, Запорожье
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.09 10:48. Заголовок: KLEO'S пишет: В..


KLEO'S пишет:

 цитата:
Вообще, это очень не здоровая традиция складывается - что за полномочия прерывать отношения с отделением, если тебя не устраивает глава отделения????? Что, людей в КСУ стало так много, что ними разбрасываться можно???? А если отделениям ОГГ перестанет нравится, не вернется ли ситуация на два года назад? Там было самоуправство, а здесь уже тиранией попахивает....


Я думаю, это еще мягко сказано.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 396
Зарегистрирован: 26.10.07
Откуда: Украина, пгт.Ворзель,Киевская обл.
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 10:46. Заголовок: В связи с тем,что чл..


В связи с тем,что членам Президиума КСУ ,сообщают,что я не сдал Устав с изменениями , вывешиваю скан документа с входящим номером ГУ КСУ._________________
Я завтра снова в бой сорвусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков
В страну не дураков, а гениев!
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 347
Порода: немецкая овчарка
Зарегистрирован: 20.06.08
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 11:26. Заголовок: alka-trast пишет: В..


alka-trast пишет:

 цитата:
В связи с тем,что членам Президиума КСУ ,сообщают,что я не сдал Устав с изменениями , вывешиваю скан документа с входящим номером ГУ КСУ.


Olgis пишет:

 цитата:
Можно вопрос?
А кто принимал эту новую редакцию?Вы проводили общее собрание Вашего клуба?Или Вы единолично создали эту новую редакцию?Люблю собаку за верный нрав,в холоде,в голоде или разлуке-не лижет собака чужие руки. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 962
Порода: мопс, американская акита, померанский шпиц, русский той д/ш
Зарегистрирован: 17.02.08
Откуда: Украина, Запорожье
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 11:58. Заголовок: alka-trast очень жал..


alka-trast очень жаль, что все теперь у нас решаеться одним взмахом пера. Очень жаль, что на этой ветке вас не отстаивают члены вашего отделения. Очень жаль, что происходящие события форумчане рассматривают, как должное... Надеюсь, ваш вопрос решится в лучшую сторону и репрессии неугодных наконец прекратяться.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 806
Порода: папильон, нем.карликовый шпиц
Зарегистрирован: 12.05.08
Откуда: Украина, Амвросиевка
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 12:07. Заголовок: юла пишет: Очень жа..


юла пишет:

 цитата:
Очень жаль, что на этой ветке вас не отстаивают члены вашего отделения.


Про каких членов идет речь, про тех кто на общем собрании отделения принимал Утав в новой редакции для урегулирования спорных вопросов с КСУ?
Не было никакого собрания, как и нет этих членов, а есть люди, которые несут деньги в отделение(которое стало личной вотчиной) за те или иные услуги.Теперь они понесут эти деньги в другие отделения Киева.Вот и все.И если то или иное отделение перестает быть по сути общественной организацией,то место ли ему в КСУ?

Надо просто любить...
http://www.olgis.org.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 33
Зарегистрирован: 06.08.09
Откуда: Украина, Симферополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 13:40. Заголовок: повторяю вопрос.когд..


повторяю вопрос.когда будет полный протакол президии?ни кого неинтересует?только меня?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 34
Зарегистрирован: 06.08.09
Откуда: Украина, Симферополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 13:43. Заголовок: а вот интересно было..


а вот интересно было знать как алька траст мог успеть провести это собрание?ведь ему дали тока месяц?разве за месяц можнопровести нормально собрание?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 963
Порода: мопс, американская акита, померанский шпиц, русский той д/ш
Зарегистрирован: 17.02.08
Откуда: Украина, Запорожье
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 14:36. Заголовок: Тори пишет: повторя..


Тори пишет:

 цитата:
повторяю вопрос.когда будет полный протакол президии?ни кого неинтересует?только меня?


Хороший вопрос. Зоя Алейникова давно выздоровила, приезжала даже в Запорожье открывать новое отделение. А протокола как не было так и нет.
Olgis пишет:

 цитата:
Про каких членов идет речь, про тех кто на общем собрании отделения принимал Утав в новой редакции для урегулирования спорных вопросов с КСУ?
Не было никакого собрания, как и нет этих членов, а есть люди, которые несут деньги в отделение(которое стало личной вотчиной) за те или иные услуги.Теперь они понесут эти деньги в другие отделения Киева.Вот и все.И если то или иное отделение перестает быть по сути общественной организацией,то место ли ему в КСУ?


Личной вотчиной, скорее, стало КСУ. А у людей спросили, вообще, хотят ли они ходить в другие отделения? Или мы, они, давно уже не люди?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 964
Порода: мопс, американская акита, померанский шпиц, русский той д/ш
Зарегистрирован: 17.02.08
Откуда: Украина, Запорожье
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 14:40. Заголовок: Тори пишет: а вот и..


Тори пишет:

 цитата:
а вот интересно было знать как алька траст мог успеть провести это собрание?ведь ему дали тока месяц?разве за месяц можнопровести нормально собрание?


По моему сразу было очевидно, что в такие сроки все привести в порядок будет нельзя. Я так думаю, поэтому они и давались в ограниченном времени.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 807
Порода: папильон, нем.карликовый шпиц
Зарегистрирован: 12.05.08
Откуда: Украина, Амвросиевка
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 15:39. Заголовок: юла пишет: А у люде..


юла пишет:

 цитата:
А у людей спросили, вообще, хотят ли они ходить в другие отделения? Или мы, они, давно уже не люди?


А ты член клуба"Чемпион"? Ведь именно о членах этого клуба ты задала вопрос?Так где они?И сколько их было на собрании?И то,что они молчат,говорит о многом.

Надо просто любить...
http://www.olgis.org.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 14
Порода: китайская хохлатая, шар-пей
Зарегистрирован: 10.08.09
Откуда: Украина, Полтава

Замечания: 11.11.12 За некорректное поведение на форуме в теме киевских выставокПОВТОРНО!!!! За некорректное поведение на форуме в киевской теме. 11.11.12
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 19:58. Заголовок: alka-trast пишет: н..


alka-trast пишет:

 цитата:
не предоставив сданные документы юридической службе КСУ и правовой комиссии КСУ,


Так там нет ни юридической службы, ни правовой комисии! Пример, приказ №35 "Про національній", это надо ж так "національно" опозориться.
Olgis пишет:

 цитата:
Не было никакого собрания, как и нет этих членов, а есть люди, которые несут деньги в отделение(которое стало личной вотчиной) за те или иные услуги.Теперь они понесут эти деньги в другие отделения Киева.Вот и все.И если то или иное отделение перестает быть по сути общественной организацией,то место ли ему в КСУ?


А сколько таких вотчин по Украине? Главное отделение КСУ это как раз и устраивает, если бы не устраивало, были бы хоть какие-то изменения с момента перемены власти. А само КСУ общественная организация? По моему на общественность, которая несет деньги ему давно наплевать, а че, несут же. "Внески", вписанные в устав как "дольові, цільові", и еще кучу разных - согласно угол. кодекса - обычное вымагательство, умноженное на шахрайство, и это не трудно доказать, выводом той же коллегии адвокатов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 808
Порода: папильон, нем.карликовый шпиц
Зарегистрирован: 12.05.08
Откуда: Украина, Амвросиевка
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.09 21:34. Заголовок: senni пишет: А скол..


senni пишет:

 цитата:
А сколько таких вотчин по Украине?


Сколько?Ваше отделение?Расскажите про него,чтож так в общем-то?Аль,страшно?

Надо просто любить...
http://www.olgis.org.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 15
Порода: китайская хохлатая, шар-пей
Зарегистрирован: 10.08.09
Откуда: Украина, Полтава

Замечания: 11.11.12 За некорректное поведение на форуме в теме киевских выставокПОВТОРНО!!!! За некорректное поведение на форуме в киевской теме. 11.11.12
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 00:55. Заголовок: Olgis пишет: Ваше о..


Olgis пишет:

 цитата:
Ваше отделение?Расскажите про него,чтож так в общем-то?Аль,страшно?


Те кому страшно на печке сидят, и не дай боже КСУ худым словом упомянуть, а члены Чемпиона почему за общее собрание не рассказывают? Я давно писала на форуме, как проводятся общие собрания, как составляется протокол, пример был по поводу избрания Г.Онищенко на пост президента, а рассказы про что-либо на форуме очень неблагодарное дело, наблюдала отзыв о проведении Полтавской сасыбовской выставки, форум для того чтобы сказать свое мнение?Дама ни на кого гадости не сказала, по ее мнению один из рингов был заказан, ее затоптали, обязали назвать фамилии, имена, ринг, предоставить видеосьемку и свидетелей, в результате с позором удалили из форума.
А про отделение рассказать нечего, сидят две пьяные дамы бренди-колой догоняются, посидели три часа три раза в неделю, и ушли, в конце месяца минимальную официально получили, а кому не нравится, идите на областное отделение, (но я,лично, за всю свою жизнь не встречала ни одного человека, который сказал бы хоть одно хорошее слово в адрес областного клуба) нам особо умные не нужны. Там только свои и спонсоры, а кому что-то не нравится? Уходите, а мы сдесь будем всегда, потому что МЫ в уставных документах. Кстати общих собраний за 2 года ни одного не было. Была только одна классная вещь - рингдресура, бесплатно, иногда, за те ... грн годовых взносов, но тоже не для всех. Нормальные члены, такие как в Чемпионе, сидели бы и молчали, а я женила свою малявку, оформляла помет в отделении, правда давно дело было, 2 года назад, но офигевшая досих пор хожу, я нигде с таким не сталкивалась, когда я отдаю(ни за что, услуг никаких не предоставляется) 350 грн, а на меня чуть ли не матом, и то не так и это не так, делай как хочешь, и где хочешь, а информации в клубе никто не предоставляет, и нигде ее нет.
Таким как я в любом отделении будут не рады, потому что я знаю, что на стеночке в рамочке должна висеть информация, много информации, обо всем: размеры любых взносов, их обоснование, приказ о назначении Президента КСУ, отделения, положения, уставы, все что касается деятельности, причем не смятой бумажечкой, а оформленное приказом ГУ КСУ, с оригинальной мокрой печатью, если ее там нет, она не лигитимна, ( не имеет юр. силы), и если с племенным положением меня никто не ознакамливал под роспись, то я не несу никакой ответственности за то что там написано.
И еще одно кстати: на страницах форума я ни разу не видела рассказа про будни и праздники какого либо отделения, где лучше, где хуже? В том числе и под Вашим ником. Если вышестоящая организация в императивном порядке выносит решение о несоответствии устава филиала уставу основного юр. лица, то общее собрание не является уместным, поскольку не влияет на гриф "согласовано".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 3625
Зарегистрирован: 11.12.07
Откуда: Украина, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 04:13. Заголовок: senni ,а ещё нам гос..


senni ,а ещё нам государство много чего должно,по Конституции кстати....

http://fila-delbohex.com/

Вера в то, что глупцы не думают... самая опасная форма оптимизма...
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 809
Порода: папильон, нем.карликовый шпиц
Зарегистрирован: 12.05.08
Откуда: Украина, Амвросиевка
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 06:19. Заголовок: senni пишет: Дама н..


senni пишет:

 цитата:
Дама ни на кого гадости не сказала, по ее мнению один из рингов был заказан, ее затоптали, обязали назвать фамилии, имена, ринг, предоставить видеосьемку и свидетелей, в результате с позором удалили из форума.


Совершенно правильно!Есть что сказать-говори, а сплетничать и трепаться нечего,тем более,что это "по ее мнению".
senni пишет:

 цитата:
А про отделение рассказать нечего, сидят две пьяные дамы бренди-колой догоняются, посидели три часа три раза в неделю,


Это Вы про свое отделение,чтож,Вам надо веточку создать и поделиться со своими мыслями и идеями,может "пьяные дамы" подтянуться,если у Вас смелости хватит их назвать....
senni пишет:

 цитата:
И еще одно кстати: на страницах форума я ни разу не видела рассказа про будни и праздники какого либо отделения, где лучше, где хуже? В том числе и под Вашим ником.


Так начните с себя, а под своим ником,если мне надо будет о чем то поговорить,то,поверьте, я напишу и не общие фразы.Здесь, в этой ветке идет речь о конкретном приказе,его вынесли на обсуждение, с отделением прервали отношения...и вот вопрос, уже не про собрание,которое должно было быть, а про людей, которые создавали этот клуб и выбирали себе председателя.Где они?Почему молчат?Думаю,что их просто нет,т.к. клуб они не создавали и им все равно куда нести свои деньги.

Надо просто любить...
http://www.olgis.org.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 16
Порода: китайская хохлатая, шар-пей
Зарегистрирован: 10.08.09
Откуда: Украина, Полтава

Замечания: 11.11.12 За некорректное поведение на форуме в теме киевских выставокПОВТОРНО!!!! За некорректное поведение на форуме в киевской теме. 11.11.12
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 09:34. Заголовок: Olgis пишет: Это В..


Olgis пишет:

 цитата:

Это Вы про свое отделение,чтож,Вам надо веточку создать и поделиться со своими мыслями и идеями,может "пьяные дамы" подтянуться,если у Вас смелости хватит их назвать....
senni пишет:


А зачем же "трепаться и сплетничать", и отделение уже не моё, и со смелостью своей я правильно поступила, давно их назвала, советник президента по работе с общественностью Людмила Ляшова знает об этой ситуации. Что касается общих фраз, например что нам государство должно, я ними не злоупотребляю, но за общими фразами вы не увидили, про собрание, которое должно было быть:senni пишет:

 цитата:
Если вышестоящая организация в императивном порядке выносит решение о несоответствии устава филиала уставу основного юр. лица, то общее собрание не является уместным, поскольку не влияет на гриф "согласовано".


А про людей тоже можно добавить "общую фразу": клуб создают не люди, голосующие за председателя, а три учредителя, которые в дальнейшем из своего числа по обоюдному согласованию выбирают председателя, за которого по протоколу отдало голос большинство по уставу, а так как в вышеприведенном уставе не указано число кворума, ни число обязательно присутствующих, ни число большинства, то допускается что при голосовании этих 3-х основателей председатель избран правомерно. Люди , несущие свои деньги, если не согласны с данным положением вещей, у них есть право выбора, это не единственное отделение в регионе.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 810
Порода: папильон, нем.карликовый шпиц
Зарегистрирован: 12.05.08
Откуда: Украина, Амвросиевка
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 11:18. Заголовок: senni пишет: клуб с..


senni пишет:

 цитата:
клуб создают не люди, голосующие за председателя, а три учредителя, которые в дальнейшем из своего числа по обоюдному согласованию выбирают председателя


Это Вы об ООО или о КСУ?Почитайте Закон Украины "Об общественных организациях",да и Устав КСУ не мешало бы....

Надо просто любить...
http://www.olgis.org.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 348
Порода: немецкая овчарка
Зарегистрирован: 20.06.08
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 11:26. Заголовок: senni пишет: Люди ,..


senni пишет:

 цитата:
Люди , несущие свои деньги, если не согласны с данным положением вещей, у них есть право выбора, это не единственное отделение в регионе.


Позвольте Вас спросить.А почему люди,если их большинство и их не устраивает руководитель,должны разбредаться по другим отделениям?Ведь это общественная организация,а не частная лавочка.Любой человек прийдя в отделение и заплатив членские взносы становится полноправным членом этой организации.Поэтому,думаю логичнее было бы переизбрать руководителя если он не справляется со своими обязанностями.
Выше Вы писали,что работники некогда Вашего клуба находятся на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Так почему же Вы не боролись (если Вы такая смелая и можете назвать этих людей,предварительно смывшись в другое отделение)за свое отделение и порядок в нем?Где Вы раньше то были?
А теперь конечно ....Вы не член этого отделения.Можно и грязью безнаказанно облить...
Фу!!!!!!!!Какая гадость!


Люблю собаку за верный нрав,в холоде,в голоде или разлуке-не лижет собака чужие руки. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Сообщение: 17
Порода: китайская хохлатая, шар-пей
Зарегистрирован: 10.08.09
Откуда: Украина, Полтава

Замечания: 11.11.12 За некорректное поведение на форуме в теме киевских выставокПОВТОРНО!!!! За некорректное поведение на форуме в киевской теме. 11.11.12
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 12:52. Заголовок: Olgis пишет: Это В..


Olgis пишет:

 цитата:

Это Вы об ООО или о КСУ?Почитайте Закон Украины "Об общественных организациях",да и Устав КСУ не мешало бы....


Спасибо за совет, одно дело, в Вашем случае просто читать, а другое знать, что означает написанное, и как оно применяется на практике.
.Удача пишет:

 цитата:
Поэтому,думаю логичнее было бы переизбрать руководителя если он не справляется со своими обязанностями.
Выше Вы писали,что работники некогда Вашего клуба находятся на рабочем месте в нетрезвом состоянии.Так почему же Вы не боролись (если Вы такая смелая и можете назвать этих людей,предварительно смывшись в другое отделение)за свое отделение и порядок в нем?Где Вы раньше то были?
А теперь конечно ....Вы не член этого отделения.Можно и грязью безнаказанно облить...
Фу!!!!!!!!Какая гадость!


Руководители каких отделений были переизбраны за текущее время? Кроме Г. Онищенко? Вы наблюдали вживую этот процес? Переизбрание руководителя это декларативное понятие, неосуществимо на практике. Почему вы думаете что я не боролась, такое положение дел в отделении было не всегда, и я не знаю в каком состоянии преимущественно находятся работники клуба, я привела пример одного из моих последних визитов в отделение, это факты реальной действительности, без вымысла и грязи. А теперь, я еще член этого отделения,т.к. заявление о выходе из него мною подано не было. А почему Вы не поставили себя на мое место, ведь Вы не знаете какой грязью безнаказанно обливали меня(да еще и за мои деньги).


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 350
Порода: немецкая овчарка
Зарегистрирован: 20.06.08
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 13:09. Заголовок: senni пишет: Переиз..


senni пишет:

 цитата:
Переизбрание руководителя это декларативное понятие, неосуществимо на практике.


Да Вы что?Скажите ,а Устав своего отделения Вы читали?Устав-это закон по которому живет отделение.И процедура внеочередной смены руководства там должна быть четко прописана.Раз боролись только Вы ,значит других членов Вашего клуба такое руководство устраивало.И вообще страна имеет такого президента,которого она заслуживает.
senni пишет:

 цитата:
ведь Вы не знаете какой грязью безнаказанно обливали меня(да еще и за мои деньги).


Не знаю!Не читала !А Ваши высказывания читала!

Люблю собаку за верный нрав,в холоде,в голоде или разлуке-не лижет собака чужие руки. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1185
Порода: Йормунганд
Зарегистрирован: 06.11.07
Откуда: Украина, Харьков

Награды: :mb20:  За боевые заслуги! Дельчар.
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 13:20. Заголовок: Недовольных много, а..


Недовольных много, а предложений что делать пока не видно. Президент плохой и следует его заменить? Ну поменяем и что дальше? Тогда, как уже недавно предлагали следует проводить съезды каждые год-два и переизбирать заново президента, к тому времени как раз наберется достаточное количество недовольных.

Пока радикально не изменим структуру КСУ, пока не предоставим разумную свободу заводчику, до тех пор и будем колбаситься.

Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего можно поймать в тенета, плавающего в сети, летающего можно сбить стрелой. Что же касается дракона – то я еще не знаю, как его можно поймать! Он на ветре и облаках взмывает к небесам! Ныне я встретился с Лао-цзы, и он напомнил мне дракона.
Конфуций
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 469
Порода: РЧТ
Зарегистрирован: 10.01.08
Откуда: Украина, Донецк
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 16:20. Заголовок: Dragon пишет: Пока ..


Dragon пишет:

 цитата:
Пока радикально не изменим структуру КСУ, пока не предоставим разумную свободу заводчику, до тех пор и будем колбаситься.

Простите, а как Вы представляете это изменение структуры КСУ и какова по вашему разумная свобода заводчика в наших условиях?(Мне правда интересно)

Каждая собака ведет себя так, как позволяет ей вести себя хозяин.
http://izimperiira.at.ua
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник
Сообщение: 1187
Порода: Йормунганд
Зарегистрирован: 06.11.07
Откуда: Украина, Харьков

Награды: :mb20:  За боевые заслуги! Дельчар.
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 17:36. Заголовок: Империя РА , я уже п..


Империя РА , я уже писала об этом - мне нравится такая структура как в РКФ. А меняется все естественно изменением устава на съезде.

Я знаю, что птица летает, зверь бегает, рыба плавает. Бегающего можно поймать в тенета, плавающего в сети, летающего можно сбить стрелой. Что же касается дракона – то я еще не знаю, как его можно поймать! Он на ветре и облаках взмывает к небесам! Ныне я встретился с Лао-цзы, и он напомнил мне дракона.
Конфуций
Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить

Сообщение: 355
Порода: немецкая овчарка
Зарегистрирован: 20.06.08
Откуда: Украина, Львов
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.09 22:03. Заголовок: Администратор!Учитыв..


Администратор!Учитывая в какое русло вылилась дискуссия ,думаю,пора открыть веточку-"Мое отделение КСУ" и перенести туда посты senni и ответы на них.Тут им явно не место.Кстати в этой веточке многие смогут рассказать о своих отделениях.?

Люблю собаку за верный нрав,в холоде,в голоде или разлуке-не лижет собака чужие руки. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор
Сообщение: 8561
Зарегистрирован: 16.04.07
Откуда: Украина, Севастополь
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.09 11:15. Заголовок: Дорогие дамы и госпо..


Дорогие дамы и господа!

Протокол заседания Президиума от 12.08.09 разослан во все областные отделения КСУ.
Всех интересующихся протоколом просьба обращаться в свои отделения.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата ОтветитьСообщение: 341
Порода: ротвейлер, французский бульдог, папилон
Зарегистрирован: 31.01.09
Откуда: Украина, Хмельницкий
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.10.09 20:16. Заголовок: страница1 страница 2..
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 150 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  1 час. Хитов сегодня: 485
Права: смайлы да, картинки да, шрифты нет, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нетДень рождения нашего форума 16 апреля 2007 года.

АРХИВ НАШЕГО ФОРУМА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ